تاب رابیت

تاب رابیت یکی از تاب هایی است که به تازگی تولید شده است و دارای کیفیت بالایی است. تا رابیت در تولیدی میلاد تولید شده است. تاب مانند نمونه های موجود در بازار چند تکه است و دارای طناب بسیار محکمی است.طناب تاب رابیت هم سفید و هم رنگی می باشد و ترکیب رنگ این تاب بصورتی است که هم کودک دختر و هم کودک پسر می تواند از آن استفاده کند تاب کودک رابیت دارای پشتی و عروسک و دو دسته جارویی است که می تواند از برخود مستقیم دست کودک با طناب تاب جلوگیری کند تاب کودک رابیت برای سنین ۶ ماه تا هفت سال می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

دارای مهره محکم کننده عروسک و پشتی با بهترین کیفیت که در زیر تاب بسته می شود.

 

دارای جارویی در کنار تاب برای عدم برخورد مستیم دست کودک با طناب و راحتی کودک هنگام استفاده از تاب

 

دارای گیره مخصوص طناب بدون داشتن قطعات کوچک برای برای ایمنی بیشتر همچنین از تغییر جای جارویی هنگام تاب بازی کودک جلوگیری می کند.

 

دارای نشیمنگاهی خوب و محافظ با سوراخهایی برای بزرگ و کوچک کردن جای کودک بصورتی که کودک را در روی تاب ثابت می کند.