تاب شورتی

نویسنده : لشگری

زمان مطالعه : دقیقه
محصولات تولیدی میلاد

22اکتبر2021|36: 22

تاب شورتی وسیله ای است که کودک بین سن 6 ماه  تا 2 سال را درون آن می گذارند و کودک با زدن پا بر زمین تکان می خورد. تاب شورتی در واقع تاب بصورت جامپر است.

تاب شورتی یکی از قدیمی ترین تاب ها در عصر جدید است که قابل استفاده برای کودکان است . تاب سقفی دارای فنر و بند های سوزنی می باشد.

امروز تولیدکننده های زیادی در ایران و خارج از ایران به تولید تاب های شورتی یا تاب های سقفی مبادرت می ورزند.