تولیدی میلاد در سال ۱۳۶۵ فعالیت خود را آغاز کرد و همکنون بیش ۳۰ سال در زمینه تولید لوازم سیسمونی فعالیت داردکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مهدی لشگری است.