شرایط دریافت نمایندگی

شرایط و فرم قرارداد بصورت فکس و یا ایمیل و یا از طریق پیام رسان ها ارسال می شود.

با توجه به مقدار خرید به افراد و یا فروشگاها نمایندگی داده میشود. حداقل مقدار خرید برای دریافت نمایندگی بصورت ماهیانه اعلام می شود. نمایندگی باید حصن شهرت داشته باشد. چک ضمانت بر اساس قرار از نمایندگیها دریافت می شود.نمایندگی فقط به شهرهای فاقد نمایندگی داده می شود. لازم به ذکر است که تولیدی براو در پذیرش نمایندگی مختار است.

برای دریافت شرایط نمایندگی لطفا در ساعات اداری با ما تماس بگیرید.