تاب پاندا براوو پلاس

ویژگی‌های کالا

تاب صندلی

ایمن و محکم

فضای بزرگتر برای کودک

اندازه مناسب حفاظ جلو

شکل زیبای پشتی

+ نمایش بیشتر
فروشنده : لشگری
1

توضیحات

نمایش بیشتر

توضیحات

تاب پاندا با ابعادی بسیار مناسب برای کودکان و کاملا ایمن که در تولیدی براووپلاس تولید شده است. این تاب دارای حفاظ از جلو و پشتی از پشت که بصورت حفاظ عمل می کند. برای اینکه تاب واژگون نشود این تاب با حفاظ از پهلو محصور شده که این تاب را بصورت تاب صندلی میکند و ایمنی هرچه بیشتر کودک را در بردارد.درتاب پاندا حفاظ  پهلو کاملا به کفی تاب محکم می شود و آن را بصورت صندلی مینماید. حفاظ جلوی این تاب بصورت نیم دایره است که مکانی بزرگتر را برای کودک مهیا می نماید. بطور کلی می توان گفت که این تاب از تابهای دیگر از نظر طراحی برتری دارد.