روروئک 10 چرخ گلهای زندگی

+ نمایش بیشتر
فروشنده : لشگری
1

توضیحات

نمایش بیشتر

توضیحات

روروئک 10چرخ گلهای زندگی دارای سینی و طوقه کاملا پلاستیکی است. حتی پایه آن هم پلاستیکی است. این روروئک دارای تنظیم سایز نیست چون پایه آن پلاستیکی است در روروئک های جدید از پایه فلزی استفاده شده که با آن می توان تنظیم سایز انجام داد. روروئک 8 چرخ گلهای زندگی همراه با تشک روروئک فروخته می شود. دارای رنگبندی نیز می باشد. کارتن این روروئک 8 عددی می باشد و فقط بصورت عمده و کیسه ای فروخته می شود. با این حال که این روروئک 10 چرخ می باشد و دارای بدنه کاملا پلاستیکی است ولی بازهم بسیار محکم ساخته شده است.